Tổ Chức Team Building Squid Game – Trò Chơi Con Mực Chuyên Nghiệp

  • Địa điểm diễn ra: Tùy Chọn
  • Thời gian: 1 buổi (khoảng 5 tiếng)
  • Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người (trên 18 tuổi)
  • Thể loại trò chơi: Độc đáo, Phiêu lưu, Vui nhộn
  • Áp dụng cho đoàn từ 50 người trở lên