Chương Trình Team Building Cho Học Sinh Tại My Retreat Đại Lải 2N1Đ

990.000

  • Địa điểm diễn ra: My Retreat Đại Lải – Hamatra
  • Thời gian: 2 ngày
  • Đối tượng tham gia: Học sinh, trẻ em
  • Thể loại trò chơi: Độc đáo, Phiêu lưu, Vui nhộn
  • Áp dụng cho đoàn từ 40 người trở lên