Chương Trình Tham Quan Trải Nghiệm Hamatra Đại Lải Retreat – 1 Ngày

410.000

  • Địa điểm diễn ra: Hamatra Đại Lải Retreat – Hamatra
  • Thời gian: 1 ngày
  • Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người
  • Áp dụng cho đoàn từ 40 người trở lên
Công ty tổ chức teambuilding sự kiện uy tín
Tổ chức chương trình teambuilding
sự kiện teambuilding