Chương Trình Tham Quan Trải Nghiệm My Retreat Đại Lải – 1 Ngày

410.000

  • Địa điểm diễn ra: My Retreat Đại Lải – Hamatra
  • Thời gian: 1 ngày
  • Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người
  • Áp dụng cho đoàn từ 40 người trở lên