Tổ Chức Team Building Quân Đội Tại KST Thiên Phú Lâm: Rèn Ý Chí, Luyện Thành Công (2N1Đ)

Trải nghiệm chương trình học kỳ quân đội mô phỏng theo quân đội Việt Nam của Viet Vision Team Building được đánh giá là một trong những cách làm thông minh của rất nhiều công ty, doanh nghiệp mong muốn rèn luyện sức khỏe cùng tinh thần kỷ luật thép cho nhân viên.