Tổ Chức Ngày Hội Gia Đình Tại Baara Land: Hành Trình Gắn Kết Trái Tim

Là chuỗi chương trình nội bộ của nhiều công ty, doanh nghiệp; tổ chức ngày hội gia đình tại Baara Land được xem là hoạt động tôn vinh văn hóa doanh nghiệp, giá trị gia đình không thể bỏ qua.