Tổ Chức Ngày Hội Gia Đình Tại Công Viên Yên Sở: Lan Tỏa Hạnh Phúc, Gắn Kết Yêu Thương

Với mục đích chia sẻ yêu thương, gắn kết gia đình, tổ chức ngày hội gia đình – family day cho công ty được xem như một cách làm thông minh để doanh nghiệp thể hiện sự sẻ chia, quan tâm tới đội ngũ nhân viên của công ty.